Mattilsynet gammel

Ny matlov vedtatt på Island

Nyhet   •   des 22, 2009 08:24 CET

Alltinget på Island stemte ja til det islandske utkastet til matlov fredag 18. desember 2009. Litt avhengig av hva lovvedtaket inneholder, og blant annet hvordan meldingene om vedtaket formidles fra Island til EFTA og EU, betyr dette at vi nå er på oppløpssiden fram mot ikrafttredelse av den norske gjennomføringslovgivningen for det nye hygiene- og kontrollregelverket.

I forhold til prosedyrene i EØS-avtalen, innebærer dette fortsatt at ikrafttredelsen tidligst kan bli i februar 2010. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon på nyåret når vi har fått skaffet oss bedre oversikt over disse spørsmålene.

Kontaktperson i Mattilsynet
Sebastian Heyerdahl, rådgiver, seksjon for mattrygghet - hovedkontoret, tlf. 957 33 044.