Forsvarsdepartementet Norge

Ny ordning for innredning til Forsvarets nybygg

Nyhet   •   feb 08, 2011 16:23 CET

I den siste tiden har det oppstått utfordringer med at nye bygg i Forsvaret fra tid til annen står tomme i påvente av anskaffelsen av innredning. Dette har skjedd blant annet på Skjold hvor flerbrukshallen er overlevert bruker uten at det er anskaffet inventar til bygget. Forsvarsdepartementet har nå fastsatt ny ordning for slike anskaffelser.

Frem til nå har Forsvarsbygg hatt som oppgave å gjennomføre prosjekter for nybygg, mens Forsvaret selv har hatt ansvaret for å anskaffe innredning.

Den nye ordningen innebærer at Forsvarsbygg får et helhetlig ansvar for å planlegge og anskaffe både nybygg og innredning til nybygg. Statssekretær Roger Ingebrigtsen uttaler at han i noen tilfeller har merket seg problemene med å få innredning på plass i tide.
– Jeg er derfor meget fornøyd med at det nå settes i verk tiltak for å forhindre at nybygg blir stående tomme. Dette er viktig for at Forsvarets avdelinger skal kunne bruke tildelte ressurser effektivt, sier han.