Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ny rapport - Behandling av Norges fjerde rapport til FN om oppfølging av barnekonvensjonen

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:33 CEST

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har publisert rapporten ’Behandlingen av Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen’, og sender den i disse dager til landets kommuner, statlige myndigheter, frivillige organisasjoner, høgskoler og universiteter.

Norske myndigheter ble eksaminert av FNs barnekomité 21. januar 2010. Rapporten inneholder komiteens avsluttende merknader om vår oppfølging av barnekonvensjonen.

Rapporten er tilgjengelig på regjeringen.no. Du kan laste den ned her (PDF).