Stefanusalliansen

Ny rapport: Verre i Iran

Nyhet   •   feb 20, 2013 13:14 CET

(BILDET: Youcef Nadarkhani ble dømt til døden og levde lenge med dødstrusselen hengende over seg.)

De siste årene har forfølgelsen av religiøse minoriteter i Iran økt betraktelig. Arrestasjoner, falske anklager og tortur er blant virkemidlene.

I Iran skjedde det en kraftig økning i forfølgelsen av religiøse minoriteter i løpet av 2011. Økningen fortsatte i de første månedene av 2012.

Det viser en ny rapport som tar for seg denne tidsperioden. Rapporten er utarbeidet av Christian Solidarity Worldwide, med støtte fra Stefanusalliansen.

Rapporten lister opp følgende faktorer som de mest urovekkende ved iranske myndigheters undertrykkelse av landets religiøse minoriteter:

  • Bølger av arrestasjoner og fengslinger.
  • Regelmessige raid mot kirkelige samlinger.
  • Tøffe politiavhør.
  • Fysisk og psykisk tortur (inkludert press om å fornekte sin tro og å oppgi personlig informasjon om andre kristne).
  • Forlengelse av varetekstfengsling uten at det fremsettes noen anklage.
  • Krenkelse av rettssikkerheten.
  • Domfellelse for forbrytelser som er svært uklart definert og/eller på grunnlag av falske anklager.
  • Økonomisk press gjennom ekstreme kausjonskrav.
  • Trusselen om henrettelse av husmenighetsleder Youcef Nadarkhani (bildet øverst), for frafall fra islam («apostasi»).
  • Den målrettede forfølgelsen er blitt understøttet av antikristen retorikk fra høytstående offisielle personer.

Alle religiøse minoriteter rammes

Denne pågående kampanjen av religiøs forfølgelse brøt ut etter systematisk infiltrasjon av kirkelige nettverk i Iran. Forfølgelsen er først og fremst rettet mot kristne som tilhører de uoffisielle nettverkene av husmenigheter.

Men også de lovlige, tradisjonelle kirkesamfunnene opplever stadig større press. Både evangeliske menigheter og de tradisjonelle armenske eller assyriske kirker, som holder gudstjenester og andre arrangementer på farsi, blir ansett for å være en trussel mot nasjonens islamske integritet. Dette fører i stadig økende grad til at kristne i Iran lever i en atmosfære av grunnleggende usikkerhet.

I løpet av perioden som rapporten tar for seg har også undertrykkelsen og den harde retorikken rettet mot Baha'i-samfunnet fortsatt. Også blant deres miljøer har det vært en klar økning i antall arrestasjoner, blant annet arrestasjonen av tre ammende mødre og deres babyer.

Over 300 ble arrestert

Siden juni 2010 har et stort antall uoffisielle husmenigheter, eller «undergrunnskirker», vært utsatt for omfattende politiraid. Myndighetene har konfiskert religiøst og annet materiell, og menighetsmedlemmer er blitt arrestert og avhørt.

Rapporten bekrefter at over 300 kristne ble arrestert og avhørt, i minst 48 forskjellige byer over hele Iran, i løpet av 2011. Men det reelle antallet er sannsynligvis langt høyere.

De fleste av de arresterte ble løslatt etter politiavhør og kortvarig fengsling. Men mange ble likevel kalt tilbake for ytterligere avhør. Minst 41 kristne ble holdt fengslet i perioder fra 1 til 12 måneder, uten at de bli formelt siktet. Mange av disse ble i perioder internert i isolat.

LAST NED RAPPORTEN HER