Lovisenberg Diakonale Høgskole

Ny rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole

Nyhet   •   mar 01, 2012 07:49 CET

Lars Mathisen er ansatt som ny rektor og faglig leder ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). Mathisen (54 år) er utdannet spesialsykepleier, har mastergrad i sykepleie fra University of California, San Fransisco, og doktorgrad over tematikken «livskvalitet etter hjertekirurgi», ved medisinsk fakultet UiO.

Mathisen har bred erfaring fra både forskning og undervisning, bl.a. Ullevål Sykehus og senere Rikshospitalet / Oslo Universitetssykehus (OUS). Han er særlig opptatt av å bygge bro mellom akademia og det kliniske arbeidet i sykepleiefaget. 

Han arbeider for tiden som spesialsykepleier ved Thoraxkirurgisk intensivenhet ved OUS, i tillegg til å lede prosjektet «Pasientforløp, verdiskapning, kvalitetsindikatorer» som spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Mathisen er medlem av fagrådet i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», og sitter i redaksjonsutvalget for tidsskriftet Sykepleien Forskning. Han har en rekke artikler i internasjonale tidsskrift og annen faglitteratur.

Lars Mathisen tiltrer stillingen som ny rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole 01.07.2012 i 40 % stilling og 100 % fra 01.08.2012.

Fungerende rektor, Margrete Hestetun vil bekle stillingen frem til dette tidspunkt.