Landbruks- og matdepartementet

Ny søknadsrunde for klimaprogrammet

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:42 CET

Klimaprogrammet er delt inn i tre programperioder og går nå inn i siste periode. Rammen for 2011 er 6 millioner kroner, av disse vil  2-3 millioner kroner bli tildelt ved første søknadsrunde, som har søknadsfrist 1. april.

Fra klimaprogrammets start i 2008 har 44 prosjekter mottatt støtte. Interessen for klimaprogrammet har vært økende, blant annet som følge av generelt økende interesse for klima og miljø. I 2010 ble det tildelt 6,7 millioner kroner til 20 prosjekter. Rammen for 2010 var 6 millioner kroner, men overføringer fra foregående år muliggjorde en større tildeling.

Konkrete tiltak
I den siste perioden som vi nå går inn i rettes innsatsen mot å vise nytten av praktiske tiltak ut til landbruksnæringa. Som eksempel kan nevnes prosjekter som synliggjør konkrete, målretta og kostnadseffektive klimatiltak. Men det ønskes også prosjekter som foreslår nye virkemidler og tilpasninger i eksisterende virkemidler, herunder opplegg for resultatoppfølging av klimatiltak.

To søknadsrunder
Som tidligere år er det i 2011 også to søknadsrunder. Frist første halvår er 1. april. Den andre fristen er i september.

Forsidefoto: Tømmerstabel i barskog. Foto: Bård Løken, Samfoto.