Landbruks- og matdepartementet

Ny start med "Inn på tunet"

Nyhet   •   nov 18, 2010 08:58 CET


Erfaringene med grønne arbeidstiltak er lovende, men det finnes for lite systematisk kunnskap om organisering, innhold og nytteverdi av Inn på tunet. Dette skal Universitetet for miljø- og biovitenskap nå undersøke.

Norge er det flere gårder som tilbyr arbeidstrening på gård for mennesker som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Denne typen grønne arbeidstiltak kan ha positive effekter for å få folk tilbake i arbeidslivet. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Universitetet i Oslo, Nav og bondeorganisasjonene skal nå samarbeide om et forskningsprosjekt.

Basis i gården
Disse grønne tiltakene baserer seg på gårdens naturlige ressurser og tilbyr et mangfold av aktiviteter, med mulighet for meningsfylte arbeidserfaringer, individuell tilrettelegging, personlig utvikling og fysisk helsefremmende aktiviteter. Arbeid på gård kan derfor bidra til en ny start, men kan også være med på å avklare videre arbeidsmuligheter.

Lite systematisk kunnskap
Selv om erfaringer og evalueringer av grønne tiltak har vist seg lovende, finnes det lite systematisk kunnskap om organisering og innholdet i disse tiltakene. Det er i tillegg lite kunnskap om hvilke faktorer og prosesser som oppfattes som nyttige for deltakerne, og om disse tiltakene øker sjansen for komme tilbake i arbeidslivet.

Hovedmålet med forskningsprosjektet er derfor å systematisk beskrive tilbudet som finnes av ulike grønne tiltak for mennesker som er ute av arbeidslivet, og å dokumentere hvilke elementer som blir oppfattet som viktige og relevante av deltakerne. Studiepopulasjonen vil være voksne i yrkesaktiv alder som er ute av arbeidslivet, mottar ulike trygdeordninger fra NAV og som er deltakere i pågående grønne tiltak i hele Norge. Det er et krav at deltagerne har vært i tiltaket i minimum tre måneder.

Forsidebilde: Hest og gutt. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto