e-BusinessForum

Ny talere til e-BusinessForum 13. November 2013 i Oslo!

Nyhet   •   aug 15, 2013 17:20 CEST

En nettverksdag der vi utveksler erfaringer om og diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner

I år fokuserer EBF Norge på Performance Measurement sett fra et end-to-end-perspektiv mellom kjøper og leverandør. Vi diskuterer fremtidens forretningsrelasjoner, forretningsprosesser og transaksjoner.

Velkommen Jan Helge Golmen, Økonomidirektør i NCC Construction Norge.

Jan Helge har i over ti år samlet erfaring fra forskjellige stillinger i NCC i Norge. Han startet som Group Controller, så til Økonomisjef og har de siste 5 årene hatt stillingen som Økonomidirektør/CFO i NCC Construction Norge. Gjennom disse årene har Jan Helge vært med på flere endringsprosesser, både små og store, der han som medlem av ledergruppen i NCC Construction har sett hvilke utfordringer og muligheter endringer fører til. Han har erfaring fra vellykkede og mindre vellykkede endringsprosesser, endringer som berører noen få ansatte til konsernovergripende endringer. Endringene spenner fra implementering av nye IT-verktøy til forsøk på å bygge nye holdninger hos virksomhetens ansatte.

Se Forelesninger & Temadiskusjoner