Gassnova SF

Nye materialer kan gjøre CO2-fangsten billigere

Nyhet   •   feb 15, 2013 09:40 CET

CPO-27 med koordinerte CO2-molekyler. Disse MOF-materialene er effektive CO2-absorbenter. Ill: SINTEF

Aminteknologi kan vente seg hard konkurranse som metode for å fange CO2. Kombinasjonen av metaller og organiske stoffer seiler opp som et mer energieffektivt og dermed rimeligere alternativ.


Aminer egner seg godt til å fange CO2 i røykgassen fra et kraftverk eller en industribedrift, men det trengs mye energi for å få aminene til å gi slipp på CO2-en igjen når den skal transporteres vekk. Forskere ved SINTEF og Universitetet i Oslo utvikler nye stoffer som er billigere og bedre, såkalte metallorganiske materialer.

  – Vi har klart å finne et materiale som fanger opp CO2 effektivt ved å binde det sterkere enn for eksempel metan og nitrogen, sier prosjektleder Jasmina Hafizovic Cavka fra SINTEF Materialer og kjemi. Hun leder et av flere prosjekter som forsker på innovativ fangsteknologi støttet av CLIMIT-programmet. Langtidstesting av hvor gode de nye materialene er til å fange CO2 fra ulike gasstrømmer er positive. Best ut kom et stoff som heter CPO-27-Ni. Det er et pulver som har svært høy evne til å binde CO2, tåler vann og krever lite energi for å frigjøre CO2-en igjen. Utfordringen er at CPO-27-Ni er et veldig dyrt materiale. Det koster for tiden drøyt 100 kroner per gram. Men dersom det blir produsert i en optimalisert storskalaprosess tror forskerne prisen blir betydelig lavere.  

– Hvis jeg skal gjøre en kvalifisert tipping, vil jeg tro at metallorganiske nettverk kan bli benyttet som adsorpsjonsmiddel for CO2 i stedet for aminer om en ti års tid, sier Cavka.

Les mer