Mattilsynet gammel

Nye merkekrav for fiskeprodukter

Nyhet   •   jan 05, 2010 09:34 CET

Krav om merking av fangst- og slaktedato fra 1. januar 2010

Nå skal all fersk fisk som selges til norske forbrukere merkes med fangst- og slaktedato. Siden august har det også vært krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter.

Mattilsynet har utarbeidet de nye merkekravene på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse har allerede vært et krav i EU siden 2001. Krav om fangst- eller slakterdato er ikke et EU krav. Formålet med kravene er å fremme høy kvalitet på fisk og gi forbrukere mer faktainformasjon om den fisken de kjøper.

Kravene er gitt i en ny forskrift, Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter av 1. juli 2009 (fiskemerkeforskriften).

Mattilsynet har utarbeidet en veileder til fiskemerkeforskriften som ble sendt til næringens organisasjoner samt lagt ut på Mattilsynets internettsider i november 2009. Veilederen blir fortløpende oppdatert etter innspill fra berørte parter. Se lenke til høyre.

Dersom virksomheter har spørsmål til fiskemerkeforskriften kan de ta kontakt med sitt lokale distriktskontor i Mattilsynet (06040).

Kontaktpersoner på Hovedkontoret
Sylvi Anita Olsen, rådgiver, seksjon for fisk og sjømat - hovedkontoret, tlf. 55 21 57 35.
Anne- Pia Lødemel, seniorrådgiver, seksjon for omsetning til forbruker - hovedkontoret, tlf. 23 21 67 28.