Kunnskapsdepartementet

Nye nasjonale forskningsetiske komiteer

Nyhet   •   jan 21, 2010 16:43 CET

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye nasjonale forskningsetiske komiteer. - De nasjonale forskningsetiske komiteene utgjør en sentral del av det forskningsetiske rammeverket vi har i Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

I Norge har vi tre nasjonale forskningsetiske komiteer som til sammen dekker alle fagområder: Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Komiteene skal være rådgivende organer innen forskningsetikk. I tillegg skal NEM behandle klager på vedtak fattet av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Komiteene oppnevnes for fire år av gangen.

Professor Dag E. Helland fra Universitetet i Bergen fortsetter som leder av NENT. Professor Dag Bruusgaard fra Universitetet i Oslo går inn som ny leder av NEM, mens professor Bjørn Hvinden, forskningsdirektør ved NOVA, er oppnevnt som ny leder av NESH. Hver komité består av tolv medlemmer og to varamedlemmer som til sammen skal ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, etikk og jus.

- Selv om den enkelte forsker til syvende og sist har ansvar for å drive etisk forsvarlig forskning, er det helt nødvendig at vi har organer som gir råd om og holder et kontinuerlig fokus på forskningsetikk. De nye nasjonale forskningsetiske komiteene har en viktig oppgave, sier Aasland.

Les mer om de nasjonale forskningsetiske komiteene på www.etikkom.no