Fiskeri- og kystdepartementet

Nye rapporter om Barentshavet - Lofoten

Nyhet   •   nov 30, 2010 09:37 CET

Rapportene Ulykken i Mexicogulfen - Risikogruppens vurdering og Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten er nå ferdigstilt. Rapportene vil inngå som del av det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Det øvrige faglige grunnlaget ble lagt frem våren 2010.

- Jeg er svært glad for det arbeidet som gjøres med å forbedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanarbeidet for Barentshavet – Lofoten. Ulykken i Mexicogulfen er et eksempel på at vi trenger kontinuerlig oppdatering av kunnskap. Jeg tar med meg disse rapportene i det videre arbeidet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les rapporten Ulykken i Mexicogulfen - Risikogruppens vurdering her (pdf-format)

Les rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet – Lofoten her (pdf-format)