Landbruks- og matdepartementet

Nye regler for byggevarer

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:34 CET

Et nytt regelverk om byggevarer ble vedtatt i EU 18. januar. Regelverket krever blant annet bedre og mer synlig merking av giftige stoffer i byggevarer. Norske myndigheter vil nå vurdere om forordningen anses å være EØS-relevant.

Etter et kompromiss med Rådet om revisjon av det eksisterende byggevaredirektivet ble byggevareforordningen behandlet og vedtatt av Europaparlamentet 18. januar. Direktivet endres til en forordning for å sikre et mer likt og harmonisert regelverk i alle EU-landene.

Krav om produktinformasjon
De nye reglene krever blant annet bedre og mer synlig merking av byggevarer for å ivareta helse- og sikkerhetsstandarder for bygningsarbeidere og andre brukere.

Etter press fra medlemmer i Europaparlamentet må alle byggevarer nå ha en produkterklæring som inneholder informasjon om farlige stoffer i henhold til EUs kjemikalieregelverk REACH Kjemikalieregelverket REACH er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i hele EØS-området i 2008. Byggevarer ment for å bevare tradisjonelle og kulturarvmessige bygninger kan imidlertid i visse tilfeller unntas fra kravet om en produkterklæring.

Europakommisjonen er bedt om å fremme en rapport om hvilken type informasjon som kreves for de farlige stoffene.


Regelverket krever blant annet bedre og mer synlig merking av giftige stoffer i byggevarer.
Foto: Tore Wuttudal, Samfoto

Regional- og kommunalråd Jan Edøy rapporterer fra Europaparlamentet.