Mattilsynet gammel

Nyhetsarkiv for reise med dyr: Problemer med å innføre hunder og katter fra ikke-listeførte tredjeland via Nederland

Nyhet   •   des 22, 2009 17:04 CET

Ikke-listeførte tredjeland er land utenfor EU som har en ukontrollert rabiessituasjon. For å innføre hunder og katter fra slike land til Norge, må dyret stå i godkjent karantene i Norge i minimum 4 mnd. Dette gjelder uavhengig av om dyret innføres via transitt i EU-land, og uavhengig av om dyret er vaksinert og blodprøvetatt for rabies.

Etter 01.01.2010 vil Nederland ikke lenger tillate transitt av dyr fra ikke-listeførte tredjeland uten at de er vaksinert og blodprøvetatt mhp rabies. Dette skyldes at nederlandske myndigheter mener EU-regelverket i slike tilfeller ikke er oppfylt. Mattilsynet tolker regelverket på en annen måte, og jobber derfor nå med å få en løsning på dette.

For å unngå problemer, bør derfor hunder og katter fra ikke-listeførte tredjeland inntil videre ikke innføres via transitt i Nederland.

 

Ved spørsmål, kontakt veterinær grensekontrollstasjon på Gardermoen eller Storskog:

Gardermoen (Oslo)
Telefon: (+ 47) 64 82 04 00
Telefaks: (+ 47) 64 82 04 01
E-post: BIP-gardermoen @mattilsynet.no

Storskog (Kirkenes)
Telefon: (+ 47) 957 79 121
Telefaks: (+ 47) 78 99 75 00
E-post: BIP-Storskog@mattilsynet.no