Veidekke ASA

Nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika er Årets Anlegg

Nyhet   •   mar 21, 2012 23:13 CET

Fra utdelingen av prisen for årets anlegg 2011 på byggedagene. Foto: Byggeindustrien

6,7 kilometer med nytt dobbeltspor for jernbane sto klart like etter sommeren i fjor, og 26. august kjørte det første toget gjennom den nye tunnelen. Veidekke hadde hovedkontrakter på Lysaker Vest (dagsone: 700 meter inkludert 150 meter kulvert gjennom løsmasser og dobbeltsporet tunnel på 700 meter) og Skallum (dobbeltsporet tunnel på 1800 meter), hvor det totalt ble bygget 2,5 kilometer med dobbeltsporet tunnel.

Kontraktsummen for de to kontraktene var på henholdsvis 375 millioner og 365 millioner kroner.

Fra juryens begrunnelse heter det blant annet:

”Årets Anlegg 2011 er ett av tre samferdselsprosjekter som alle har stor samfunnsnytte og er resultatet av svært gode prosesser fra start til mål. Alle prosjekter har sjarmert juryen og gjort valget vanskelig. Vinnerprosjektet er teknisk krevende og har underveis involvert mange aktører.”

- Årets Anlegg 2011 er et resultat av imponerende ingeniørkunst, teknisk krevende arbeidsoperasjoner med publikum, bebyggelse og trafikk tett på anlegget, sier juryleder Gustav Pillgram Larsen.

- Juryen har notert seg et forbilledelig samarbeid mellom byggherre og involverte aktører, legger Pillgram Larsen til.

Prosjektet har betydelige miljøgevinster og tjener i sum sin hensikt. Juryen fremhever at vinnerprosjektet gjør hverdagen lettere for mange, og bidrar til å effektivisere samfunnet.

Det to øvrige nominerte prosjektene i Årtes Anlegg 2011 var E6 Dal-Minnesund og Rv7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene.

Vi gratulerer!