Gassnova SF

Nytt forskerinitiativ for å fremme lagring i Nordsjøen

Nyhet   •   feb 09, 2013 11:25 CET

De ledende miljøene for forskning på CO2-håndtering i Norge har gått sammen i en felles visjon om ett, stort lager for CO2 i Nordsjøen. Forskningsaktivitetene skal sikre kunnskapen som gjør det praktisk og kommersielt mulig.

Beregninger viser at utslippene av CO2 rundt Nordsjøen kan komme opp i 150 millioner tonn i året. All denne CO2-en kan lagres i store reservoarer på norsk sokkel.

‒ Vi har ikke tid til å gå sent frem så vi også har prosjekter som kan gjennomføres hurtig. Vi må både ha prosjekter som er i gjennomføringsfasen samtidig som forskningen rettes inn parallelt for å svare på utfordringene og løsningene underveis, sier leder for FME SUCCESS Arvid Nøttvedt.

Han har ledet en gruppe som har sett på hvordan det norske forskningsmiljøet kan bidra til å utvikle kunnskap og teknologi som er nødvendig for å muliggjøre storskala lagring av CO2 på norsk sokkel. FME-ene SUCCESS i Bergen og BIGCCS i Trondheim og deres vertinstitusjoner CMR og SINTEF har jobbet sammen med Gassnova med å lage en industriell-politisk visjon for et stort CO2-lager på norsk sokkel, og med forslag til ny organisering av forskningen.

Utredningen er bestilt av CLIMIT som ønsker å få svar på de teknologiske og vitenskapelige gapene som må lukkes, hvordan den norske forskningsstrukturen må være og hvordan forskningsverdenen sammen med myndigheter og industri kan få visjonen om et stort CO2-lager til å bli en realitet. Rapporten skal leveres CLIMIT i slutten av februar.

‒ Ser vi på den norske forskningsporteføljen for CO2-håndering, er vi ikke optimalt skrudd sammen for å møte utfordringen. Skal vi noen sinne få til effektivt CO2-håndtering i stor skala på globalt basis må vi tenkte helt annerledes enn vi har gjort til nå, sier Nøttvedt.

Les mer på climit.no