OsloMet

Nytt HiOA-styre klart

Nyhet   •   aug 04, 2015 14:18 CEST

- Universitetsambisjonen og ny styringsordning blir to viktige saker fremover, sier Trine Syvertsen som leder det nye styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Den nye styreperioden startet 1. august 2015, og ekstern styreleder Trine Syvertsen vil bruke tid på å konkretisere hva den nye enhetlige ledelsesmodellen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil bety.

- Ordningen med tilsatt rektor og ekstern styreleder er omdiskutert i sektoren, og ny på HiOA. De erfaringene vi gjør oss kan være nyttige for andre universiteter og høgskoler, sier Syvertsen.

Den nye styrelederen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Rektor ser fram til samarbeidet
Rektor Curt Rice er forventningsfull til samarbeidet med det nye styret.

-Jeg gleder meg til å bli kjent med representantene, og det er viktig for meg å etablere et godt samarbeid i tider med endringer i sektoren og store ambisjoner for HiOA, sier Rice.

Styreleder Syvertsen vil sørge for at styret forvalter samfunnsansvaret og oppdraget fra myndighetene på en god måte, og hun ser fram til gode debatter og å høre hva ledelsen og styremedlemmene er opptatt av.

- I styret skal det være høyt under taket og rom for uenighet, og alle skal kunne bidra fra sin synsvinkel. Samtidig er jeg opptatt av at styret skal være et sted for de overordnede prinsipielle diskusjonene, og ikke en arena for småsaker og omkamper, sier hun.

Det nye styret vil ha følgende sammensetning:

Styreleder:

Trine Syvertsen, professor ved Universitetet i Oslo

Eksterne styremedlemmer:

  • Shahzad Asghar Rana
  • Gunnar Medgaard, Akershus fylkeskommune
  • Torger Ødegaard, Oslo kommune

Styremedlemmer fra de tilsatte:

Tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

  • Bjørn Smestad
  • Anton Havnes
  • Tatjana Radanovic
  • Ingrid Ruud Knutsen

Tilsatt i teknisk-administrativ stilling

  • Ingvild Straume

Styremedlemmer fra studentene:

  • Kine Nossen
  • Viktor Emanuel Johansen

For mer informasjon og oversikt over varamedlemmer, se www.hioa.no/Om-HiOA/Styret/

Kontaktinformasjon for pressen:

Rektor Curt Rice: + 47 464 14 635

Styreleder Trine Syvertsen: +47 975 05 843

Kommunikasjonsrådgivere: www.hioa.no/Kontakt-oss/Mediekontakt/