Landbruks- og matdepartementet

Nytt interaktivt dyrkingsverktøy

Nyhet   •   nov 15, 2010 09:12 CET

FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat lanserer er nytt verktøy i form av en kalender som gir råd om hvilke vekster det lønner seg å dyrke avhengig av hvilken landbruksøkologisk sone man befinner seg i. Verktøyet omfatter 43 afrikanske land og over 283 landbruksøkologiske soner som strekker seg fra områder med tørr jord til høyland.

Det nettbaserte verktøyet er utviklet av FAOs eksperter og omfatter mer en 130 plantesorter, alt fra bønner og rødbeter til hvete og vannmelon. Verktøyet retter seg mot bidragsgivere, myndigheter, statlige feltarbeidere og jordbrukere på det afrikanske kontinentet. Kalenderen er spesielt egnet til bruk i akuttsituasjoner etter tørke eller flom, og i forbindelse gjenoppbygging etter naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer.


FAO lanserer er nytt verktøy som gir råd om hvilke vekster det lønner seg å plante avhengig av hvilken landbruksøkologisk sone man befinner seg i. Foto: LMD