Ferd

Nytt kraftsenter for matvarer til Gardermoen

Nyhet   •   okt 28, 2010 15:54 CEST

Et grossist-supermarked for matvarebransjen, sentralt plassert på Gardermoen: Dette skal bli resultatet av dagens samarbeidsavtale mellom Ferd Eiendom, Bergmoen og Økern Torvhall.

Etter nærmere femti år på Økern har A/L Økern Torvhall fått behov for mer plass enn det er mulig å få lokalt. Derfor har den sentrale aktøren innenfor den norske frukt-, grønt- og blomsternæringen, Ferd Eiendom og Kistefoss-kontrollerte Bergmoen AS inngått en opsjonsavtale om å bygge ut en tomt på 130 daa i Gardermoen Næringspark.

– Planen er å reise et moderne og kostnadseffektivt logistikkbygg på 40–50 000 kvadratmeter, med muligheter til å utvide til totalt 80 000 kvadratmeter etter hvert som behovet melder seg, sier Carl Brynjulfsen, direktør for Ferd Eiendom.

Mye mer enn frukt og grønt

I tillegg til frukt- og grøntgrossister skal aktører innenfor kjøtt, fisk og andre matvarer inviteres til å etablere seg i nybygget, og i tillegg transportører og pakkerier.

– Dette er en historisk mulighet til å etablere et kraftsenter for engrossomsetningen av matvarer og blomster – alt under ett tak, med tilsvarende stordriftsfordeler og muligheter til å bygge gode fagmiljøer, sier Carl Brynjulfsen. Han legger til at utbyggingsprosjektet skal realiseres gjennom et eget aksjeselskap der Ferd Eiendom og Bergmoen eier 22,5 prosent hver, mens Økern Torvhall og interesserte leietakere står for de resterende 55 prosent. Det er forøvrig en forutsetning for prosjektet at et tilstrekkelig antall leietakere er interessert i å gå inn som aksjonærer.

Strategisk plassert

Ferd Eiendom kjøpte tomten på Gardermoen våren 2008, bl.a på bakgrunn av at områder rundt hovedflyplasser er blant de raskest voksende næringsmiljøene i Europa, med en svært strategisk plassering i forhold til alle de viktigste trafikkårene på Østlandet.

– Bergmoen eier nabotomten, og gjennom en egen  samarbeidsavtale om felles utvikling av lager-/logistikkbygg på eiendommene oppnår vi en mer interessant og effektiv utnyttelse av begge parters arealer, sier Carl Brynjulfsen.

Første byggetrinn er kostnadsberegnet til 550 millioner kroner, og skal etter planen tas i bruk i 2014, med mellom 250 og 300 arbeidsplasser. Økern Torvhall vil forøvrig også i fremtiden disponere 30 000 kvadratmeter i det gamle anlegget på Økern Torg, og planlegger å bruke lokalene til et ”hentemarked” for kunder i Oslo-området.