KLP

Nytt nordisk samarbeid sikrer over en halv milliard til mikrofinans

Nyhet   •   mai 18, 2016 17:00 CEST

KLP-støttede Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) inngår i dag avtale om et nytt nordisk initiativ som skal styrke mikrofinansiering i utviklingsland.

Det danske statseide utviklingsfinansieringsfondet IFU kommer inn som ny investor i NMI. NMI har fra tidligere vært et samarbeid mellom de private norske investorene KLP, DNB, Ferd, Storebrand og TD Veen, og Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Den samlede kapitalen for det nordiske samarbeidet er i første omgang på cirka 715 millioner kroner.

Avtalen signeres i København der både utenriksminister Børge Brende og hans danske kollega Kristian Jensen deltar.

- Næringsutvikling er en hovedprioritering for norsk utviklingspolitikk og en forutsetning for å sikre økonomisk vekst i utviklingsland. Ved å gi fattige mennesker tilgang til tjenestene de trenger for å spare, kjøpe og forvalte uventede utgifter, bidrar NMI til det første og mest ambisiøse bærekraftmålet - å utrydde fattigdom. Jeg er glad for at NMI nå blir et samarbeid på tvers av nordiske land. Dette er bare starten. NMI har potensial til å bli en internasjonal aktør. Jeg gleder meg til å følge fondet videre, sier utenriksminister Børge Brende.

NMI ble etablert i 2008, som et samarbeid mellom offentlige myndigheter og private investorer. NMIs overordnede mål er å styrke fattiges posisjon i utviklingsland, ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester, noe som i sin tur skaper arbeid og velferd på et bærekraftig grunnlag.

- For KLP er dette en del av vår satsning på investeringer for bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å bidra ytterligere til at fattige mennesker får tilgang til grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing og pengeoverføring. Samtidig som vi forventer en konkurransedyktig avkastning vil investeringen støtte opp om FNs nye bærekraftsmål, sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.