Forsvarsdepartementet Norge

Nytt strategisk konsept for Nato

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:44 CET

Forsvarsminister Grete Faremo deltar på Nato-toppmøtet i Lisboa 19. og 20. november sammen med statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Tema for toppmøtet er blant annet strategisk konsept, partnerskap, nedrustning og ikke-spredning og Afghanistan.

- Dette er et historisk møte, sier forsvarsminister Grete Faremo.
- Det nye konseptet tar inn de endringer som har funnet sted i det sikkerhetspolitiske bildet og speiler norske interesser på en god måte.

Dagens konsept ble vedtatt i 1999. Siden den gang er Nato utvidet fra 19 til 28 medlemmer og verden ser annerledes ut, ikke minst i lys av 11. september 2001 og som følge av de geopolitiske utviklingstrekk. Utarbeidelsen av det nye konseptet har vært preget av brede konsultasjoner. Prosessen har virket samlende på alliansen og det har en verdi i seg selv.

- Vi er fornøyde med at det legges stor vekt på Natos samarbeid med land utenfor alliansen. Det betyr at man erkjenner at står overfor felles sikkerhetsutfordringer som også må løses i fellesskap, sier Faremo.

Det nye konseptet vil tydeliggjøre at Natos kjerneoppgave er det kollektive forsvaret.
– Vi skal fremdeles kunne håndtere kriser ”out of area” mens vi ivaretar medlemmenes sikkerhetsinteresser i nærområdene, sier Faremo.

I etterkant av toppmøtet vil Nato følge opp reformen av kommandostrukturen. Den vil bli mindre og mer fleksibel. Antall stillinger reduseres fra 13.000 til 9.000.
– Joint Warfare Center (JWC) vil bli videreført i Natos struktur, men det er ennå ikke avklart om det vil være i Stavanger eller flyttes et annet sted. Regjeringen arbeider naturligvis for å beholde JWC på norsk jord.

Den geografiske plasseringen av hovedkvarterene i NATOs kommandostruktur skal etter planen avgjøres i juni 2011.