Kulturdepartementet Norge

Nytt styre i Fond for utøvende kunstnere

Nyhet   •   feb 16, 2011 09:09 CET

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre i Fond for utøvende kunstnere.

Arnfinn Bjerkestrand er styrets nye leder. Han er selv utøvende kunstner (musiker) og har tidligere vært forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og nestleder i fondsstyret. Det nye styret består for øvrig av: musiker Tove Bøygard (nestleder), forbundsleder i MFO Renée Rasmussen, musiker Jon Arild Stieng, skuespiller Silje Torp Færavaag, danser Lars Jacob Holm og produsent Jan Paulsen.

Fondet forvalter i dag avgift for bruk av lydopptak som ikke har vern etter åndsverkloven. Avgiftsbeleggingen innebærer at det koster like mye å spille amerikanske som norske artister, og på den måten unngår man en vridning i repertoaret i disfavør av norske artister.

Fondsordningen er i dag en kulturpolitisk ordning. Avgiftsmidlene fordeles etter søknad, i hovedsak som prosjektstøtte til plateinnspillinger, konserter, turneer og danse- og teaterforestillinger.

Fondets inntekter har økt betydelig etter at avgiften 1. januar 2007 ble utvidet til også å omfatte annen offentlig bruk av lydopptak enn i kringkasting, f.eks. i overnattings- og serveringssteder. I 2009 fordelte fondet nærmere 40 mill. kr i støtte til utøvende kunstnere – dette utgjør nær en fordobling siden 2006, hvor det ble fordelt drøyt 21 mill. kr.

Fond for utøvende kunstnere ble etablert for over 50 år siden for å gi utøvende kunstnere kompensasjon for offentlig bruk av lydopptak. Bakgrunnen var at levende musikk i stadig større grad ble erstattet med lydopptak. Norge var blant de første land i verden som ved fondet etablerte en ordning som ga utøvende kunstnere en kompensasjon for bruk av deres lydopptak.


Styret i Fond for utøvende kunstnere 2011 - 2012:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Arnfinn Bjerkestrand (leder) Kristin C. Slørdahl Tove Bøygard (nestleder)  Terje Foshaug Renée Rasmussen Hans Ole Rian  Jon Arild Stieng Karl Seglem Silje Torp Færavaag Robert Skjærstad  Lars Jacob Holm Marte Sæther Jan Paulsen Marte Thorsby