Arbeidsdepartementet

Nytt utvalg om attføringsarbeidet

Nyhet   •   feb 01, 2010 09:49 CET

Arbeid for alle er et overordnet mål for regjeringen. For samfunnet og den enkelte er det viktig at personer med nedsatt arbeidsevne skal ha anledning til å stå i lønnet arbeid. Regjeringen har i dag nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere arbeidsmarkedstiltakene overfor personer med nedsatt arbeidsevne.

Utvalget skal vurdere rollen skjermede virksomheter (arbeidsmarkedsbedrifter og vekstbedrifter) har i attføringsarbeidet og alternative modeller for hvordan behovene til målgruppen kan dekkes i framtiden. Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av 2011.

En viktig utfordring for utvalget er å komme med forslag som kan bidra at flere kommer inn i arbeidslivet.

Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne organiseres vanligvis innenfor rammen av skjermede virksomheter. I tillegg til å vurdere virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne, skal utvalget gjennomgå og vurdere skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken. Utvalget skal vurdere om virksomhetene leverer tjenester som er fleksible og godt tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv, samt vurdere innholdet og kvaliteten av virksomhetenes arbeid og komme med forslag til forbedringer.

Utvalget skal bygge på kunnskap om skjermede arbeidsmarkedstiltak basert på forskning og erfaring både fra Norge og utlandet.

Medlemmer

Utvalget vil bli ledet av Knut Brofoss. Brofoss er leder av Trygderetten, og har tidligere ledet Introduksjonslovutvalget og utvalget som oppsummerte forskningen på rusmiddelfeltet.

Andre medlemmer av utvalget er:

 • Berit Brørby, Jevnaker
 • Toril Gogstad, administrerende direktør, representerer Attføringsbedriftene, Sandefjord
 • Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør, Oslo
 • Helene Holand, lønn- og personalsjef, representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Gol
 • Torill Lødemel, prosjektdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Oslo
 • Espen Moen, professor, Oslo
 • Geir Møller, forsker, Skien
 • Victor D. Norman, styreleder, Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Bergen
 • Stian Kato Oen, rådgiver, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Oslo
 • Steinar Olsen, administrerende direktør, Kristiansand
 • Astrid F. Paulsen, rådgiver, KS, Nordfjordeid
 • Aud Ramberg, leder, Steinkjer
 • Liv Sannes, rådgiver, Landsorganisasjonen i Norge(LO), Oppegård
 • Øystein Spjelkavik, forsker, Oslo

Mandat for utvalget