Kunnskapsdepartementet

Nyutdannede lærere trives i skolen

Nyhet   •   nov 17, 2010 09:00 CET

- Nyutdannede lærere trives i skolen og har lyst til å bli i yrket. Det er et viktig funn for framtida til norsk skole. Gode og dedikerte lærere er den viktigste faktoren for elevenes læring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Dette er ett av funnene som kommer fram i en ny rapport fra NIFU Step, ”Fra lærerutdanning til skole”.

Andre hovedpunkter er:

  • Nyutdannede lærere trives godt og syns de blir tatt godt i mot skolen. Det klare flertallet har ikke opplevd noe ”praksissjokk” i starten av yrkeslivet som lærer.
  • De er engasjert i yrket sitt, og har lyst til å bli i skolen. Åtte av ti mener det er sannsynlig at de vil jobbe i skolen om tre år.
  • Lite frafall fra lærerutdanningen til læreryrket: Kun 3-5 prosent av lærerkandidatene har aktivt valgt seg vekk fra læreryrket et halvt år etter avsluttet utdanning.
  • Om lag 3 av 4 arbeider som grunnskolelærer eller i andre pedagogiske yrker et halvt år etter uteksamineringen. Flertallet av de kandidatene som ikke er i relevant jobb har gått videre med studier, og flertallet av disse igjen med studier som er relevante for læreryrket.
  • Arbeidsledigheten for de nyutdannede lærerne er omtrent ikke-eksisterende, på 0,2 prosent (mot 6,1 prosent for kandidater med høyere grad/master i samme studie).

Last ned rapporten fra NIFU Step på deres hjemmesider