Utenriksdepartementet

OECD: Økonomisk oppsving men høy ledighet

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:43 CET

OECD la torsdag fram sitt halvårlige Economic Outlook med oppdaterte økonomiske anslag, som viser at det økonomiske oppsvinget i OECD-området gradvis tar seg opp mot 3 % de to neste årene. Men med fortsatt mye ledig kapasitet, og en arbeidsløshet som kommer kun sakte ned mot 7 pst i 2012, forblir inflasjonspresset svakt.

OECD peker på at nå som finanssektoren fungerer bedre og husholdninger og foretak er istand til å øke forbruk og investeringer, så er hovedutfordringen for myndighetene å få til en overgang fra en politikkdrevet til en selvgående økonomisk oppgang.

- Når stimulans trekkes tilbake, må myndighetene etablere et troverdig mellomlangsiktig rammeverk for å stabilisere og styrke tilliten, spesielt for privat sektor, sier OECDs generalsekretær Angel Gurria. - Økt tillit kan gi et økonomisk oppsving som er sterkere enn ventet.

OECD anslår en realvekst i BNP i OECD-området på 2,3 prosent i 2011 og 2,8 prosent i 2012. Vekstanslagene for USA er hhv 2,2 prosent og 3,1 prosent i 2011 og i 2012, mens tilsvarende tall for Euroområdet er 1,7 prosent og 2,0 prosent , for Japan er 1,7 prosent og 1,3 prosent , og for Fastlands-Norge er 2,5 prosent og 3,3 prosent.

Les mer her