Olje- og energidepartementet

OED deltar på klimaforhandlingene i København

Nyhet   •   des 18, 2009 08:25 CET

Forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale går nå mot innspurten i København. –Situasjonen er svært krevende, men det er fortsatt mulig å komme fram til en god avtale og Norge spiller en aktiv rolle for å bidra til at det skjer, sier Statssekretær Sigrid Hjørnegård som nå er i København under høy-nivådelen av møtet.

- For å redusere utslipp må vi øke andelen fornybar energi, øke satsingen på energieffektivisering og få en bred anvendelse av karbonfangst- og lagring (CCS). Norge har arbeidet lenge for at prosjekter for karbonfangst og –lagring i u-land skal kunne godkjennes under Kyotoprotokollen. Vi har også foreslått en ny mekanisme for å sette fart i lagring av CO2 der det ligger til rette for dette, noe som er særlig viktig for en del store industrikilder. Selv om det ikke skulle komme en endelig avklaring på spørsmålet her i København, vil Norge jobbe videre med CCS i denne prosessen. Jeg opplever at svært mange land blir mer og mer interessert i CCS som et av de helt nødvendige virkemiddel i klimakampen og det er svært positivt, sier Hjørnegård.

 

Under forhandlingene i København har Norge spesielt lagt vekt på skipsfart, finansiering, tiltak for å stanse avskoging i u-land og bruk av karbonfangst og –lagring.

Her kan du lese mer om klimaforhandlingene.