Olje- og energidepartementet

OED gir konsesjon til Haram vindkraftverk

Nyhet   •   des 15, 2009 09:20 CET

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Haram Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Haram vindkraftverk på Haramsfjellet i Haram kommune. Vindkraftverket vil ha en installert effekt på inntil 66 MW.

- Haram vindkraftverk er et viktig steg i satsingen på fornybar energi. Vindforholdene på Haram er gode og vindkraftverket vil styrke kraftbalansen og forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Vindkraftverket kan produsere strøm som tilsvarer det årlige forbruket til ca 10 000 husstander, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vindkraftverkets årsproduksjon er anslått til ca 200 GWh. Vindkraftverket vil bli knyttet til det eksisterende kraftledningsnettet i kommunen via en ny 132 kV kraftledning.

I konsesjonen er det satt vilkår om et miljøoppfølgingsprogram som skal ta for seg anleggets påvirkning på fugl.