Olje- og energidepartementet

OED har mottatt rapport om nettreguleringen

Nyhet   •   jan 21, 2010 09:30 CET

Olje- og energidepartementet har i dag mottatt en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den samlede reguleringen av strømnettet.

- Jeg er opptatt av at reguleringen av nettet kontinuerlig vurderes og forbedres. Nettreguleringen er viktig for strømprisene, forsyningssikkerheten og utbyggingen av fornybar elektrisitet. Derfor har jeg bedt NVE om denne rapporten med en nærmere gjennomgang av utvalgte problemstillinger. Jeg vil nå gå grundig gjennom NVEs rapport, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Regjeringen har bedt NVE om å se over den samlede reguleringen av nettet. NVE ble samtidig bedt om å vurdere antall nettnivå og om det bør innføres felles nasjonale tariffer. Også bruk av anleggsbidrag er utredet i rapporten.

Rapporten kan leses på NVEs hjemmeisder.