Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Mer økologisk landbruksareal

Nyhet   •   feb 08, 2010 16:06 CET

Økologisk: Debio-statistikken for 2009 viser at det blir stadig flere økobønder og mer økologisk dyrket landbruksareal i Norge. 567 348 dekar landbruksareal er nå godkjent som økologisk eller under omlegging til å bli økologisk.

Økologisk dyrket landbruksareal økte med 8,6 prosent i 2009. 567 348 dekar er nå godkjent som økologisk eller under omlegging til å bli økologisk. Dette utgjør 5,6 prosent av det totale landbruksarealet i Norge. Økningen henger sammen med at stadig flere gårdbrukere velger en økologisk drift. 2 851 gårdbrukere er nå tilknyttet Debios kontrollordning, 149 flere enn ved inngangen til 2008.

15 prosent økologisk matproduksjon i 2020
- Målet om 15 prosent økologisk matproduksjon er landbrukspolitikkens mest konkrete mål, fastslår Brekk. Økologisk matproduksjon berører mange av de viktigste spørsmålene vi har i vår næring, det være seg matsikkerhet, klima og miljø, dyrevelferd og helse. Den kompetansen økologisk produksjon og foredling kan bidra med kan bli avgjørende for hvordan vi tenker om flere av disse spørsmålene i fremtiden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Økologisk: Debio-statistikken for 2009 viser at det blir stadig flere økobønder og mer økologisk dyrket landbruksareal i Norge.