Landbruks- og matdepartementet

Økologisk: Nytt EU-regelverk for vin kommer

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:41 CET

Økologisk: EU er i ferd med å utarbeide et nytt regelverk for produksjon av økologisk vin. Da blir et hull i EUs økologiregelverk fylt.  Framstillingen av det som har blitt omsatt som økologisk vin har derfor variert mye. Nå skal området harmoniseres.

EUs økologiregelverk har fram til nå ikke dekket videreforedlingen av økologisk dyrkede druer til vin. Det har imidlertid eksistert en rekke ulike private standarder for foredlingsprosessen. Framstillingen av det som har blitt omsatt som økologisk vin har derfor variert mye. Nå skal området harmoniseres.

Økologiske druer
Økologisk vin skal selvfølgelig framstilles av økologiske druer. Dette betyr blant annet at det ikke er brukt kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel i dyrkingen. Men forskjellen mellom økologisk og ikke-økologisk vin ligger også i den videre foredlingsprosessen. Færre tekniske prosesser, prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer vil bli tillatt i framstillingen av økologisk vin. Blant annet ligger det an til at bruken av tilsetningsstoffet svovel vil bli redusert i forhold til nivåene som er tillatt brukt i ikke-økologisk vin.

Det nye regelverket for vinproduksjon er ventet å bli vedtatt i første halvår av 2010, og vil sannsynligvis trå i kraft 1. juli 2010 i EU.

 

Økologisk: EU er i ferd med å utarbeide et nytt regelverk for produksjon av økologisk vin.
Foto: Tom Haga

Økologisk: EU er i ferd med å utarbeide et nytt regelverk for produksjon av økologisk vin.