Kunnskapsdepartementet

Økt motivasjon gir gode resultater

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:14 CET

-  En god relasjon mellom elevene og læreren øker motivasjonen blant elevene i ungdomsskolen. Det viser analysen av Elevundersøkelsen 2010. Økt motivasjon bidrar igjen til økt innsats, og innsats gir resultater, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet hvor elever i grunnskolen og videregående opplæring får mulighet til å vurdere sitt eget læringsmiljø..

Våren 2010 ble Elevundersøkelsen besvart av 340 000 elever.

http://www.udir.no/Rapporter/Elevundersokelsen-2010---en-analyse-av-resultatene/