Nærings- og handelsdepartementet

Økt norsk-russisk samarbeid

Nyhet   •   nov 17, 2010 09:06 CET

Enklere tollklarering, utvidet åpningstid på den norsk-russisk grense, felles næringsprosjekter i nord og transport gjennom nordøstpassasjen stod på dagsorden på et møte mellom Norge og Russland i Arkhangelsk i Nordvest-Russland i dag.

Statssekretær Rikke Lind ledet den norske delegasjonen og deltok sammen med sin medformann, viseminister i Russlands ministerium for regional utvikling, Maksim Travnikov.

 

Arbeidsgruppen er gitt i oppdrag å følge opp den norsk-russiske felleserklæringen om styrket grensenært samarbeidet som ble undertegnet av landenes utenriksministre i Oslo 2. november. Arbeidsgruppen skal utarbeide en konkret arbeidsplan for oppfølging av erklæringen.

- Det er bare dager siden felleserklæringen om styrket grensenært samarbeid ble undertegnet 2. november i Oslo. I dag har vi diskutert konkrete tiltak for hvordan den kan følges opp, sier Lind. Hun synes møtet var positivt. - Vi var inne på en rekke konkrete saker i vårt bilaterale forhold, bl.a. tollspørsmål der vi er enige om at samarbeidet mellom våre tollmyndigheter må gjenopptas. Tiltak for å skape bedre rammevilkår for næringssamarbeid og investeringer var også tema i diskusjonene, sier Lind.

Hun  er optimistisk med tanke på å komme i gang med å utarbeide en konkret handlingsplan, og håper å ha den ferdig i løpet av neste år. - I dette arbeidet ønsker vi tett kontakt med norske bedrifter og næringslivets organisasjoner, understreker Lind.

Fakta:

  • Overenskomst mellom Norge og Russland om maritim avgrensing og samarbeid i Barentshavet og Polhavet ble undertegnet i Murmansk 15. september 2010.
  • Avtale om forenklet grensepassering for innbyggere i grenseområdet (grenseboerbevis) mellom Norge og Russland ble undertegnet i Oslo 2. november 2010.
  • En norsk-russisk felleserklæring om styrket grensenært samarbeid ble undertegnet i Oslo 2. november 2010.
  • Arbeidsgruppe for regionalt og grensenært samarbeid under norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk samarbeid møttes i Arkhangelsk 15. november 2010.