Ascom (Norway) AS

ØKT SIKKERHET PÅ OSLO SENTRALBANESTASJON

Nyhet   •   feb 01, 2011 13:54 CET

Ascom har levert 75 trådløse alarmsendere som disponeres av leietakerne som består av blant annet kiosker, butikker, barer og caféer på sentralbaneområdet og i Østbanehallen. De ansatte kan benytte to alternative tilkallingsknapper på alarmsenderne. Disse gir ulike meldinger til de bærbare alarmmottakerne til vekterne på Oslo S. Enten en normal tilkallingsmelding, ved behov for assistanse med f. eks. å passe lokalet for en kort periode. Den andre meldingstypen er en alarm ved kritiske situasjoner som tyveri eller personer som opptrer truende. Alarmtekst og hvor alarmen er sendt fra, kommer direkte opp i vekternes håndsett. Den vekteren som aksjonerer, kvitterer med ett tastetrykk på sitt håndsett til de andre vekterne.

Vekterne kan selv bruke tilkallingsknappene når de har behov for å tilkalle assistanse fra andre vektere.

- Vi hadde tidligere flere ulike systemer som ikke fungerte optimalt, verken sammen eller hver for seg. Nå har vi fått et helhetlig system, med fleksible meldingsmuligheter. Oslo S er et spesielt sted hvor 150 000 mennesker passerer i gjennom daglig. Det er relativt mange hendelser og meldingssystemet er viktig for oss og leietakerne.  Ansatte hos leietakerne har nå fått økt sikkerhet og en bedre følelse av trygghet på jobb, mener regionsdirektør Knut Johansen i Rom Eiendom.

Systemets PC-baserte administrasjonsprogram er plassert på vekternes sikkerhetskontor på Oslo S. Her vises alarmene i et elektronisk kart slik at man øyeblikkelig får oversikt over hvor en situasjon har oppstått. I programmet vises også automatiske batterivarsler fra alarmsendere/mottakere og andre systemtekniske alarmer. Dermed kan tiltak umiddelbart iverksettes for å holde systemet kontinuerlig operativt. Det er enkelt å koble til eksternt utstyr for å motta f.eks. bygningstekniske alarmer som brannalarmer. I programmet er det også smidig å legge inn nye håndsett og endre meldingstekster ved skifte av leietakere.

For mer informasjon kontakt:
Rolf Eide, salgsingeniør, Ascom. Tlf. 23 24 77 38
rolf.eide@ascom.no