Landbruks- og matdepartementet

Økte kornpriser gir dyrere kjøtt

Nyhet   •   feb 28, 2011 09:38 CET

De internasjonale prisene på kjøtt var langt mer stabile enn prisene på andre landbruksvarer i 2010, men kjøttprisene steg likevel jevnt i løpet av fjoråret. Prisstigningen ser ut til å fortsette i 2011. Rekordhøye kornpriser i andre halvdel av 2010 og utover i 2011 gir økte fôrkostnader i kjøttproduksjonen.

I Tyskland var det prisfall på storfekjøtt i januar, etter en sterk prisvekst mot slutten av 2010. Det europeiske markedet for svinekjøtt preges av usikkerhet i forbindelse med dioksinsaken i Tyskland. I Norge ser det ut til å gå mot underskudd av storfe i 2011, slik Nortura forventet i sin januar-prognose.

Fjørfeprodukter populære i Norge
Nortura meldte i februar 2011 at salget av en rekke fjørfeprodukter økte betydelig i årets fem første uker, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er ikke uvanlig med stor etterspørsel etter fjørfeprodukter i januar, men årets salg har vært spesielt godt.  Salgsveksten ser ut til å skyldes gunstige priser på en rekke produkter av fjørfe, samt sterk markedsføring. 

Økte fôrkostnader demper produksjonen
De internasjonale prisene på kjøtt var langt mer stabile enn prisene på andre landbruksvarer i 2010, men kjøttprisene steg likevel jevnt i løpet av fjoråret. Prisstigningen ser ut til å fortsette i 2011. Rekordhøye kornpriser i andre halvdel av 2010 og utover i 2011 gir økte fôrkostnader i kjøttproduksjonen, og er forventet å legge en demper på den globale produksjonen i både storfe- og svinenæringen. Med redusert produksjonsvekst og økt etterspørsel, spesielt etter svinekjøtt, kan en også forvente økte priser på kjøtt mange steder i 2011.

Forsidefoto: Biff av storfekjøtt. Foto: Matprat.