Norsk Landbrukssamvirke

​Økte utslipp med skattekommisjonens forslag!

Nyhet   •   des 09, 2015 09:00 CET

Foto: John Trygve Tollefsen

- Norge er i verdenstoppen for klimavennlig kjøttproduksjon. Å straffe norsk landbruk vil i denne sammenhengen være det samme som å skattlegge norsk vannkraft til fordel for tysk kull.

Det sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, etter at Grønn Skattekommisjon i dag foreslo å redusere produksjonsstøtten for rødt kjøtt.

Dermed blir det mindre lønnsomt å produsere verdens mest bærekraftige kjøtt til fordel for importert mat med høyere utslipp.

Landbruket tar ansvar for klima
Norsk landbruk utgjør 8 prosent av samlede utslipp i Norge. Utvikling i norsk utslipp fra 1990 viser at utslippene fra jordbruket har gått ned og er redusert med 13 prosent siden 1990 og 8 prosent fra 2005.

Globalt må matproduksjonen øke med 70 prosent frem til 2050 grunnet befolkningsvekst og velstandsutvikling. Samtidig reduserer klimaendringer verdens evne til å produsere nok mat. Det gjør at norsk landbruk får en viktigere rolle i fremtiden.

- Som all annen verdiskapende næring etterlater norsk matindustri et klimagassavtrykk. Landbruket tar selvsagt ansvar. Samtidig er det en realitet at verdens befolkning vokser og kjøtt er menneskets viktigste proteinkilde. Veien til mer global bærekraft er å produsere mer bærekraftig kjøtt – og det gjør vi her i Norge, sier Hedstein.

Økte utslipp med skattekommisjonens forslag
Størstedelen av Norsk jordbruksareal er utmarksbeite som binder CO2. Det er kun drøvtyggere som ku og sau som kan bruke dette arealet. Kommisjonen legger dessuten til grunn at klimagassutslippene fra importerte produkter er lavere enn fra tilsvarende norsk produksjon. Dette stemmer ikke.

-Norsk landbrukssamvirke frykter at tapet av norsk kjøttproduksjon uansett vil bli erstattet med importert kjøtt. Kommisjonens forslag innebærer økte, ikke mindre utslipp, fordi norsk kjøttproduksjon er allerede verdensledende på lave utslipp.

Landbrukets løsningsforslag
Fremtidens næringsliv må være mer bærekraftig og ta utgangspunkt i fornybare ressurser i jord, skog og vann. Den norske bonden kan bidra med et bærekraftig jordbruk som leverer nok, trygg og bærekraftig mat til alle.

-Norsk Landbrukssamvirke bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon. Vi er klare til å brette opp ermene, samarbeide med alle gode krefter for å finne løsninger, avslutter Hedstein.