Kunnskapsdepartementet

Ønsker lærerdebatt om ungdomsskolen

Nyhet   •   nov 05, 2010 16:37 CET

Lærerne inviteres nå til å komme med sine meninger om hvordan ungdomsskolen kan gjøres bedre. Dette skjer blant annet gjennom nettstedet www.laererstemmer.no som Kristin Halvorsen akkurat har åpnet. Ministeren selv benyttet anledningen til en meningsutveksling med lærere på Bjørnholdt ungdomsskole i Oslo.

Nettstedet er allerede besøkt av over to tusen personer og mange har skrevet inn sine meninger. Fra før av har elevene fremmet sine synspunkter gjennom Kristins time. Her har elever fra hele landet blitt invitert til samtaler på kunnskapsministerens kontor, en viktig del av forberedelsene til den varslede stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Nettstedet www.laererstemmer.no blir lærernes kanal for å påvirke innholdet.

I godt over en time samtale Kristin Halvorsen med lærerne på Bjørnholt ungdomsskole. Mange var opptatt av hvordan matteundervisningen kunne gjøres bedre og mer praktisk orientert.

Andre temaer som preget samtalen var god klasseledelse, bruker av sommerskole for å bedre elevens ferdigheter i enkeltfag, bedre språkopplæring og tiltak for å bedre elevenes motivasjon.

 

Bilde: Kristin Halvorsen i samtale med lærere ved Bjørnholt skole.