Landbruks- og matdepartementet

Ønsker mer oljevekster

Nyhet   •   nov 16, 2010 12:56 CET

Både kraftfôr- og matoljeindustrien i Norge ønsker mer oljevekster. I tillegg er oljevekstene svært verdifulle som vekselvekster ved ensidig korndyrking, men dyrkinga er imidlertid ikke uten utfordringer.

Plantevern er en av utfordringene, og Bioforsk Plantehelse mener bedre varslingssystemer vil ha stor effekt.

Et av problemene ved dyrking av oljevekster er storknolla råtesopp. Her viser forsøk at bekjempelse i raps ikke bare øker avlinga, men også gir oljevekstene større verdi for industrien. Selv en «ufullstendig» bekjempelse av storknolla råtesopp ga avlingsøkninger på 30 prosent i år, sier forsker Unni Abrahamsen ved Bioforsk Øst. Et viktig tiltak vil derfor være å forbedre dagens varslingsmodell gjennom VIPS (varsling innen planteskadegjørere, www.vips-landbruk.no) for å vurdere behovet for bekjempelse på den enkelte gård.


Både kraftfôr- og matoljeindustrien i Norge ønsker mer oljevekster.  Foto: Ove Bergesen, Samfoto

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Instituttet er organisert under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.