Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Ønsker mer samarbeid med Japan

Nyhet   •   jun 18, 2013 17:10 CEST

Sammen med flere norske utdanningsaktører, deltok SIU i mai på den aller første «Japan – Norway Science Week». Målet var økt samarbeid innen forskning og utdanning.

Japan – Norway Science Week markerte 10-årsjubileet for den bilaterale forsknings- og teknologiavtalen Norge har med Japan.

– Flere sterke forskningsmiljøer i Norge og Japan er allerede i kontakt. Vi ønsker å koble utdanning på dette samarbeidet.  Det håper vi kan skje blant annet gjennom UTFORSK Partnerskapsprogram, som nylig ble utlyst, sier direktør ved SIU, Alf Rasmussen.

Bærekraftige løsninger innen energi og miljøteknologi, avanserte materialer og nanoteknologi, sjømat og mattrygghet har vært viktige områder for norsk-japansk samarbeid. Også innenfor romforskning, polarforskning og annen forskning knyttet til nordområdene er Japan et stadig mer aktuelt samarbeidsland.

Under Science Week møttes norske og japanske utdanningsaktører på den norske ambassaden i Tokyo for å diskutere videre samarbeid. NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø undertegnet da en intensjonsavtale om samarbeid med Universitetet i Tokyo. Dette er en overordnet avtale med mål om å styrke eksisterende samarbeid, utvide til nye områder og jobbe videre for å få på plass utvekslingsavtaler.

En åpenbar utfordring for økt studentmobilitet er at Norge og Japan har semesterstart på ulike tidspunkt. På møtet kom det imidlertid fram at det nå pågår en diskusjon i Japan om å flytte semesterstart.

Antall kurs på engelsk er også økende, noe som vil gjøre det enklere for norske studenter i Japan. Studentene som deltok på møtet etterlyste kvalitetssikrede utvekslingsopplegg og tidlig informasjon om muligheter. 
UTFORSK Partnerskapsprogram er et nyttig virkemiddel for å knytte utdanningssamarbeidet tettere til pågående forskningssamarbeid. Japan er blant landene som inngår i denne nye satsingen.

Stipendprogrammet for studier i nordområdene er nylig åpnet for studenter fra Japan, og vil også kunne bidra til økt utdanningssamarbeid mellom institusjoner i Nord-Norge og Japan.

Ifølge DBH var det i 2012 89 norske studenter på utveksling til Japan.  Flertallet av disse var språkstudenter.

Les sak om Science Week på Forskningsrådets sider her.

Av: Else Kathrine Nesmoen