Fiskeri- og kystdepartementet

Ønsker økt bevissthet rundt sjømatnæringa blant nordmenn

Nyhet   •   sep 28, 2010 09:23 CEST

-I utlandet er den norske sjømatnæringa en suksesshistorie, men hvorfor er ikke flere nordmenn mer klar over Norges stilling som en vellykket sjømatnasjon?  Jeg tror at vi må øke bevisstheten rundt sjømatnæringa i hele landet, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på åpent møte i Sandnes om bærekraftig oppdrett og samarbeid for arbeid i sjømatnæringa.

-Fiskeri- og havbruksnæringa er viktig for sysselsettinga langs kysten. Mer enn 44.000 årsverk genereres direkte og gjennom ringvirkninger fra fiskeri- og havbruk. I samfunnet rettes stadig større oppmerksomhet mot miljø, bærekraft og en sunn livsstil. Mange ungdommer er veldig opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Jeg tror at næringas økte bevissthet på miljøhensyn og bærekraft kan bidra til å rekruttere unge jenter og gutter, sa Berg-Hansen.

-På neste møte i arbeidsgruppa for Samarbeid for arbeid skal vi blant annet diskutere sjømatnæringas omdømme og rekruttering av kunnskap. Et godt omdømme er viktig for omsetninga av sjømatprodukter, men det er også viktig for å få tilgang på nødvendig kompetanse. Dette ønsker jeg en brei og åpen debatt om, jeg vil derfor invitere alle som vil til å komme med innspill og forslag, sa fiskeri- og kystministeren.