Fiskeri- og kystdepartementet

Ønsker ytterligere kompetanse til mulighetenes næring

Nyhet   •   feb 11, 2011 09:27 CET

-Forskning og innovasjon er viktig for utviklingen av sjømatnæringa. Vi trenger kompetanse for å opprettholde dagens situasjon, og vi trenger mer og ny kompetanse for å bli enda bedre. Bak denne kompetansen vil det stå flotte, unge mennesker som på et tidspunkt i livet må ta et valg om å tilegne seg denne kunnskapen. For meg er marin sektor mulighetenes næring for alle, uansett ønsker, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg på Håp i Havet-konferansen i Tromsø i dag.

-Når jeg ser alle dere som sitter her og som deltar på denne konferansen fordi dere har valgt en utdanning til fordel for de marine næringsområdene, så føler jeg meg trygg. Trygg på at vi også i framtida skal ha tilgang på ressurssterk ungdom med pågangsmot og god kompetanse.

Håp i Havet er en konferanse som arrangeres av studentene ved Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen i Tromsø. Målet med konferansen er å skape en god faglig atmosfære med temaer og aktuelle utfordringer innen biovitenskap, fiskeri og økonomi. I tillegg skal Håp i Havet fungere som et bindeledd mellom studenter, forskning og næringsliv.