Miljøverndepartementet

Ønsket FN-reformer og grønn økonomi

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:34 CET

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kom under styremøtet i FNs miljøprogram (UNEP) med kraftig kritikk av måten verdens miljøarbeid organiseres på. På møtet på Bali tok han til orde for reformer.

Onsdag 24. februar var FNs arbeid med miljøspørsmål tema for debatten på styremøtet, som samler representanter for over ett hundre land. I sitt innlegg sa Erik Solheim at FNs arbeid med miljø er ineffektivt, oppstykket, kostbart og tidkrevende. Han la til at finansieringen av FNs miljøarbeid er uforutsigbar og for tilfeldig.

- Det er et stort behov for endring, og vi må starte nå, sa Solheim. Han ønsket mindre byråkrati og mer resultater. Og han tok til orde for sterkere koordinering fra sentralt hold i FN.

Solheim sa også at en viktig del av reformen må være å føre FNs arbeid med miljø og utvikling sammen, og viste til sine erfaringer som dobbeltminister.

- Jeg blir mange ganger overrasket over hvor lite de to temaene knyttes sammen i de forskjellige FN-foraene, sa Solheim.

Et annet rom for forbedring gjelder alle FN-konvensjonene om miljø. Det finnes i dag atten store miljøkonvensjoner. Solheim sa at de i større grad bør trekkes sammen. Men Solheim trakk også fram positive trekk. UN REDD, som er FNs arbeid med å knytte sammen vern av regnskog med klimaforhandlingene er ett eksempel.

Grønn økonomi

Torsdag ledet Solheim en rundebordskonferanse på Bali om grønn økonom. I sin innledning sa han at nettopp det å se miljø og utvikling sammen, er en helt sentral del av en grønn økonomi.


Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tok til orde for å reformere FNs miljøarbeid under styremøte i UNEP. Foto: Miljøverndepartementet.

- Mange sier det er en motsetning mellom det å få til utvikling og det å satse på miljøtiltak. Men det er ikke tilfellet. Uten utvikling er det mye vanskeligere å få til et godt miljø og uten et godt miljø blir det ingen utvikling, sa Solheim. Han viste til at det er nettopp de fattigste i verden som lider mest av et dårlig miljø.

Solheim sa videre at det nå er viktig å få satt en pris på ødeleggelse av natur, slik FN forskeren Pavan Sukhdev har tatt til orde for. Sukhdev var også på plass i konferansen i Bali.

- Sukhdevs rapporter kommer til å få en enorm betydning. Det må ikke lenger være slik at industri og utbyggere kan tjene store summer på å ødelegge naturen. Vi må bryte med fortiden, og UN REDD er et eksempel på at det går an å tenke i nye baner. Her er det nettopp meningen at land skal få betalt for å ikke hugge ned regnskogen, sa Solheim.

Han viste også til den norske CO2-avgiften i oljesektoren på et tiltak som kan inngå i en grønn økonomi.