Hæren

Øvingsaktivitet på Finnmarkskysten - Ønske om samspill med fiskerinæringen

Nyhet   •   mar 12, 2015 16:04 CET

Når Forsvaret skal utføre skarpskyting til havs, defineres et øvingsområde, og det varsles om skyting i dette området. Inntil skyteområdet er aktivisert kan fiskere være der og utføre arbeidet sitt. Fiskefeltet blir ikke stengt. Når vi aktiviserer skytefeltet gjelder det normalt I underkant av èn time. 

Den 5. mars var øvingsaktiviteten ikke tilstrekkelig varslet, og det tar Forsvaret selvkritikk for. Den 12. mars fungerte varslingen bedre, og feltet var aktivisert for øving i kun 30 minutter. Ingen fiskere ble bedt om å flytte seg. Forsvaret er opptatt av en god dialog med fiskerinæringen og andre som ferdes på havet. Forsvaret søker alltid å være fleksibel for å komme frem til en god løsning til det beste for begge parter.

Sjøforsvaret er en viktig aktør på havet. Både Kystvakten og Marinen skal kunne operere i hele landet og kjenne hele kysten. Tilstedeværelse av Sjøforsvaret betyr økt sikkerhet for alle som beveger seg på sjøen. Oppfordringen fra Hammerfest Fiskarlag om misnøye med Forsvarets aktivitet på Finnmarkskysten tar Forsvaret til etterretning, men mener også det skal være mulig å ta hensyn til alle parters behov.