Accountor AS

"Oi, vi glemte visst å fornye oss!"

Nyhet   •   des 15, 2015 09:26 CET

Disruptive innovasjoner er i ferd med å endre regnskapsbransjen radikalt. I Finland har vi nå mer enn 8.000 regnskapskunder oppe i IT-skyen, og trenden er tydelig også her hjemme. Hva betyr dette for regnskapskundene og regnskapsførerrollen?

En bølge av såkalt disruptive innovasjoner har skylt inn over oss de senere år, og satt en støkk i de veletablerte aktørene. Facebook, Google og Uber er alle eksempler på disruptive innovasjoner som har røsket opp og fundamentalt endret hele bransjer;

Uber introduserte en helt ny forretningsmodell for taximarkedet over natten, og truet de veletablerte aktørene. Facebook og Google klarte, ved hjelp av algoritmer som på en ny måte kunne levere rimelige annonser spot on, å endre premissene i annonsemarkedet. Sistnevnte har for øvrig flere disruptive aspekter, eksempelvis at deres forretningsmodell gjør det mulig å tilby gratis det som konkurrentene tar betalt for. Kart- og oversettelsestjenestene er eksempler på dette.

Tilbake i regnskapsbransjen ser vi likevel, og på tross av faren for å bli forbikjørt over natten, at mange velger å bli ved sin lest; «Ikke kom og ødelegg for oss ved å fortelle om bedre måter å gjøre ting på. Vi er jo så fornøyde med å gjøre ting slik vi alltid har gjort dem!».

Men tallenes tale er klar, og det er ingen vei utenom. Beregninger vi har gjort på tvers av våre nærmere 80 avdelinger i Norge alene, viser at overgangen til skybaserte og delvis automatiserte løsninger for regnskaps- og økonomistyring eksempelvis gir kundene mellom 50 og 60 % tidsbesparelse på håndtering av salgs- og innkjøpsfakturaer. I tillegg gir det økt likviditet ved 50 % raskere oppfølging av kundefordringer.

De nye og automatiserte konseptene baserer seg på at det aller meste gjøres elektronisk og vil gi 99 % mindre papirbruk. Kundene vil også få tilgang til det samme systemet som regnskapsfører, noe som gir ledelsen verdifulle bidrag til målstyring ved at de for eksempel får fortløpende oppdateringer av salgstallene.

Endringene i regnskapsbransjen er med andre ord relativt radikale, og vinduet er i ferd med å lukke seg for de som sitter stille.

Disruptiv er et negativt ladet ord, men formålet er godt. Nemlig å skape verdi for kundene gjennom et fullstendig tjenestekonsept, der skybasert programvare med automatiserte tjenester og arbeidsdeling gir betydelig effektivisering og et raskere og bedre beslutningsgrunnlag. Kunden kan, som følge av dette, jobbe tett sammen med sin regnskapsfører med tall som oppdateres kontinuerlig.
Regnskapsbransjen har på mange måter vært en av de siste bastioner hva gjelder overgangen hit. Men vi ser i dag at hele 97 % av våre nåværende skybrukere for eksempel benytter systemet utenfor kontoret, noe som har vært en av hoveddriverne bak utviklingen.

Så når man går fra 15 til 6 minutters gjennomsnittlig tidsbruk på en faktura, må den frigjorte tiden benyttes til noe, ellers vil regnskapsbransjens inntekter stupe. Regnskapsførerens rolle er som følge av dette i fundamental endring, og den gamle, tradisjonelt litt introverte «puncheren» forsvinner, til fordel for rådgiveren. Dette får også stor betydning for rekrutteringen til bransjen.

Fremtidens regnskapsgivere er dyktige, utadvendte fagfolk som nyter stor respekt blant sine kunder som strategiske rådgivere på regnskap, økonomi, HR og finans. De skal konkurrere med revisjonsselskapene, banker og strategirådgiverne, og vil derfor ha en tung formell bakgrunn ut over det regnskapsfaglige.

Samtidig ser vi at noen drar de disruptive innovasjonene for langt. Programvare som hevder at brukere uten regnskaps- eller økonomiforståelse kan føre sitt eget regnskap, brer om seg. Problemet med dette får vi bekreftet fra et økende antall henvendelser fra nye kunder som trenger hjelp til å rydde opp etter å ha brukt slike løsninger. Man trenger nemlig relativt omfattende kunnskaper rundt formkrav, lover og regler for at ikke-utdannede skal kunne ta i bruk automatiserte løsninger på en god måte.

Humankapital i form av kompetanse og tilpasningsevne vil derfor være den moderne regnskapsbransjens fremste styrke. Men her trengs det kommunikasjonsmennesker med hode for tall, ikke omvendt.

Øivind Kirksæter, administrerende direktør, Accountor AS