Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Olavstipendiet til Oslo-prest

Nyhet   •   nov 22, 2011 13:46 CET

Sokneprest i Trefoldighet menighet i Oslo, Anne-May Grasaas, ble i dag, tildelt Olavstipendet 2011 av kirkestatsråd Rigmor Aasrud.

Olavstipendet deles ut hvert år og skal fortrinnsvis gå til prester i Den norske kirke. Stipendet ble opprettet i 1993 for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet og for å styrke kirkens kompetanse for løse dens oppgaver. Stipendmottakeren får lønn i ett år og inntil kr 100 000 i stipendmidler.

Anne-May Grasaas får stipendet for prosjektet ”Troverdig kamp for rettferdigheten? Kamp for rettferdighet i samspill med lokalmenighetens spiritualitet og fellesskap”. Med utgangspunkt i Trefoldighet menighet vil prosjektet reflektere over hva som kan skape et engasjement for rettferdighet i en lokal menighet. Ett av målene for prosjektet er å lage et grunnlagsdokument for videre arbeid med undervisning, forkynnelse og strategi omkring temaet åndelig fordypning og diakonalt arbeid.

Forholdet mellom åndelighet og diakoni er et stadig tilbakevendende tema i kirken. Prosjektet vil derfor ha stor nytteverdi for mange menigheter i Den norske kirke. Grasaas fikk også med seg en skinninnbundet bibel i ny oversettelse og lykkeønskninger fra statsråden.