Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i Bergen

Nyhet   •   nov 25, 2010 16:48 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen møtte i dag ordførere fra kommunene Bergen, Sund, Os og Fjell samt byrådsleder og forretningsutvalg i Bergen, for å gi en nærmere orientering om kraftsituasjonen i bergensområdet.

Statsråden la i sin innledning vekt på den vanskelige situasjonen i bergensområdet, og at han er opptatt av å bedre situasjonen både på kort og lang sikt.

- Jeg er opptatt av at folk i Norge skal ha strøm. Derfor er jeg glad for at vi er i gang med å bygge ny linje inn i området, noe som på lengre sikt vil bedre strømsituasjonen betydelig. På kort sikt er jeg mer bekymret, og Statnett og BKK har en viktig oppgave med å sørge for nok strøm i bergensomådet den kommende vinteren,  sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen redegjør for kraftsituasjonen i bergensområdet

I tillegg til statsråden gjorde Statnett og BKK rede for hvilke tiltak som kan være aktuelle for å sikre strømforsyningen i området kommende vinter. Blant virkemidlene som kan bli aktuelle er å bruke energiopsjoner på forbruk, ikke knytte til nye store forbrukere, styrt forbruksutkobling og å bruke gasskraftverket på Mongstad som reserve. Det var også innlegg og spørsmål fra flere berørte kommuner.

- Dette var et godt og informativt møte med de berørte kommunene. Det er viktig for meg å formidle alvoret i situasjonen, hvor vi i verste fall kan få en styrt forbruksutkobling i deler av bergensområdet dersom det skulle oppstå en feil samtidig som det er stort forbruk en kald vinterdag, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.