Serrano's Bodega

Om Iberico

Nyhet   •   okt 01, 2010 16:02 CEST

Den svarte grisen - Sus Mediterraneus.

Kvalitet - klasser:
Det er tre klasser Iberisk Skinke (Patanegra), men mange ulike merker. Hvert "merke" er normalt betegnet med stedsnavn/gårdsnavn hvor grisen er avlet opp. Nedenfor har vi kun satt opp en oversikt over de tre klassene:

1. Iberisk skinke som kommer fra dyr, hvor fôringen i fjellet kun er basert på naturlige gress og urteplanter, samt eikenøtter. Dette gjelder KUN i den perioden vi kan benevne dem som "frittgående fjellgriser". (RØD)

2. Iberisk skinke med ekstra fôring, er samme som pkt.1, men som av diverse årsaker må fôres ekstra med "spesialautorisert" fôr før de kan slaktes. Dette fôret har spesielle ingredienser, som kreves for at kvalitetsstempelet "iberisk gris" skal kunne føres på papirene som følger disse skinkene. Den mest normale årsaken til "ekstrafôringen" er at grisen ikke har nådd sin idealvekt før den skal henges opp som skinke! (BLÅ)

3. Iberisk skinke med tørrfôr, de går fritt, men er kun foret på tørrfôr og det den finner av gress ute i naturen i den "frie" perioden. Fôret er basert på spesielle krav satt av det til enhver tid gjeldende styret (sentrale myndigheter i Spania). (GUL)

 

Disse tre klassene kan variere litt avhengig av hvilken region de tilhører, men basisen er lik. Normalt er fargene like i hver region, men kan også variere.

PS! Patanegra betegnelsen gikk ut i år 2005, fordi det eksisterer flere typer svart gris som ikke har de samme kvalitetene som den spanske. Dette fordi mange tolker fargen på grisen som "grunn god nok" til å få betegnelsen Patanegra, noe som er feil ref. spanske myndigheter. Patanegra betyr svart labb/fot.