Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg planlegger fossilfrie byggeplasser

Nyhet   •   feb 16, 2016 09:35 CET

I Oslo kommer en fjerdedel av klimagassutslippene innen transportsektoren fra anleggsmaskiner. Omsorgsbygg skal i den neste fireårsperioden øke byggeaktiviteten betraktelig. Som en av landets største eiendomsforvaltere skal Omsorgsbygg gå i front for å bidra til at vi når de lokale og nasjonale målene, og inviterer sammen med Leverandørutviklingsprogrammet og Bellona til dialogkonferanse for å finne de beste løsningene.


Konferansen går av stabelen tirsdag 8. mars i Omsorgsbyggs lokaler i Sommerrogaten 1 (inngang fra Inkognitogaten) klokken 0900-1200.

På programmet finner vi byrådsleder Raymond Johansen og Bellonas Frederic Hauge, Omsorgsbyggs adm.dir. Per Morten Johansen og Gøril Horrigmoe fra NHO/KS Leverandørutviklingsprogram.


Bidrag til bedre luftkvalitet i hovedstaden
Det er en rekke prosesser på byggeplass i dag som bidrar til store klimagassutslipp og lokal forurensning. Om vinteren har Oslo til tider svært dårlig luftkvalitet blant annet på grunn av forbrenning av diesel. 24 % av klimagassutslippene fra transport kommer fra anleggsmaskiner. I tillegg brukes diesel og gass for å varme opp byggeplasser. Det har i lang tid vært manglende fokus på fossilfrie løsninger knyttet til prosesser og aktiviteter på byggeplass. I dialog med markedet vil Omsorgsbygg nå sette fokus på miljøvennlige varme og tørk av byggeplass, fossilfrie anleggsmaskiner og fossilfri transport til og fra byggeplass.

Den fossilfrie byggeplassen
Den fossilfrie byggeplassen er både stillere og renere enn i dag. Byggvarme og byggtørk gjøres helt fossilfritt og veldig effektivt. Løsningene som benyttes er en blanding av provisoriske løsninger og permanente bygginstallasjoner som brukes videre når bygget er i drift. Både arbeidere på byggeplassen og forbipasserende merker seg hvor stille og eksosfritt det er sammenlignet med dagens byggeplasser. Anleggsmaskinene er fossilfrie og transport til og fra byggeplass skjer på en rask, effektiv og klimavennlig måte. 

Påmelding til arrangementet skjer til Lene Lad Johansen llj@oby.oslo.kommune.no