Landbruks- og matdepartementet

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:29 CET

Statens landbruksforvaltning (SLF) er ute med en rapport som omhandler omverdenen til norsk landbruk og matindustri i 2010. Den tar for seg forhold SLF mener er av betydning for utvikling og muligheter i det norske markedet, eksempelvis tollvernet på landbruksvarer.

Prisene på jordbruksråvarer i det internasjonale markedet nådde et nytt toppunkt ved årsskiftet, og flere råvarer gikk over rekordprisene i 2008. Både valutautviklingen og utsiktene til dårlige avlinger er viktige prisdrivere. De internasjonale prisene har liten innvirkningen på de norske matprisene, skriver Statens landbruksforvaltning i rapporten Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2010.

Tollvernet
Mens den dramatiske prisøkningen har ført til opprør i enkelte land, har det gitt lite utslag på de norske matprisene. Tollvernet på landbruksvarer sørger for å stabilisere det norske markedet, og demper effekten av prisvariasjoner i internasjonale markeder for råvarer. Først hvis de internasjonale prisene passerer norsk prisnivå vil vi få merke det i fullt monn her.

Norge importerer det aller meste av maten fra Europa, og gjerne fra våre nærmeste naboland. I 2010 kom 67 prosent av importen av landbruksvarer fra EU. Importpriser til Norge vil derfor ofte være avvikende fra utviklingen i de internasjonale markedene slik den fanges opp av bl.a. FAO.


Statens landbruksforvaltning (SLF) er ute med en rapport som omhandler omverdenen til norsk landbruk og matindustri i 2010. Foto: LMD.

Forsidebilde: Paprika. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto