Finansdepartementet Norge

Oppdrag - fordeling av overkurs i sparebanker

Nyhet   •   des 18, 2009 08:26 CET

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Kredittilsynet med oppdrag om å utarbeide et forslag til forskrift om fordeling av overkurs i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis fra før. Departementet ber om at utkast til forskrift oversendes departementet innen utgangen av februar 2010.

Les brevet her