Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Oppfølging av ekspertgruppeutredningen ”Ungdoms fritidsmiljø – Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse”

Nyhet   •   nov 10, 2010 09:12 CET

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) nedsatte i januar 2008 en ekspertgruppe som fikk i mandat å utrede ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt.

Ekspertgruppen besto av professor Halvor Fauske, forsker Guri Mette Vestby og seniorrådgiver Yngve Carlsson. Ekspertgruppen overleverte sin rapport til BLD i april 2009.

Ekspertgruppen gir i sin utredning en bred analyse av fritidsfeltet og problemstillinger knyttet til unges deltakelse og innflytelse lokalt. Utredningen presenterer i tillegg en rekke forslag knyttet til de to områdene.

Dette orienteringsdokumentet inneholder en sammenstilling av alle forslagene med korte kommentarer fra departementet knyttet til den videre oppfølgingen.

Ekspertgruppens utredning kan lastes ned her.